ஞாயிறு, 7 ஜூன், 2015

ஜாதகத்தில் கேது லக்னத்தில் இருந்தால்...

ஜாதகத்தில் கேது லக்னம் என்ற முதல் வீட்டில் இருந்தால் ஏற்படக்கூடிய பொதுப்பலன்கள் :-

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக