புதன், 22 ஜூலை, 2015

ஜாதகத்தில் செவ்வாய், குரு சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்...

ஜாதகத்தில் செவ்வாய், குரு சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்... 

  
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக