சனி, 15 ஆகஸ்ட், 2015

வாழ்வில் இராகு - கேது காட்டும் எச்சரிக்கைகள் பகுதி 1…

வாழ்வில் இராகு - கேது காட்டும் எச்சரிக்கைகள் பகுதி 1…

கீழே சொல்லப் படும் விஷயங்கள் எல்லாம் பொதுவானவை ஒவ்வொரு தனி ஜாதகத்திற்கு ஏற்ப சற்று மாறலாம் அல்லது அந்த அம்சங்கள் குறைந்தும் போகலாம்.
- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 வாழ்வில் இராகு - கேது காட்டும் எச்சரிக்கைகள் பகுதி 2...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக