வியாழன், 20 ஆகஸ்ட், 2015

வாழ்வில் இராகு - கேது காட்டும் எச்சரிக்கைகள் பகுதி 2...

 வாழ்வில் இராகு - கேது காட்டும் எச்சரிக்கைகள் பகுதி 2... 

கீழே சொல்லப் படும் விஷயங்கள் எல்லாம் பொதுவானவை ஒவ்வொரு தனி ஜாதகத்திற்கு ஏற்ப சற்று மாறலாம் அல்லது அந்த அம்சங்கள் குறைந்தும் போகலாம்.

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்
 

2 கருத்துகள்: