திங்கள், 7 மார்ச், 2016

ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சப்த கிரகங்கள் பெறும் ஆதிபத்யங்கள்…

ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சப்த கிரகங்கள் பெறும் ஆதிபத்யங்கள்

இராகு, கேது தவிர மற்ற ஏழு கிரகங்களும் ஒவ்வொரு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு கிரகமும் தன் சுய ஸ்தான இராசிக்கு தக்க ஆதிபத்யங்களை (ஆதிக்கம் செலுத்தும் விஷயங்கள், ஆளுகைக்கு உட்பட்ட விஷயங்கள்) பெறும் அதில் ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒவ்வொரு கிரகமும் பெறும் ஆதிபத்யங்கள்.

சுக்கிரன் =
ஆத்ம ஸ்தானாதிபதி, தலைவிதி ஸ்தானாதிபதி
புதன் =
தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானாதிபதி
சந்திரன் =
தைரிய ஸ்தானாதிபதி, சகோதர ஸ்தானாதிபதி
சூரியன் =
சுக, வண்டி, வீடு  ஸ்தானாதிபதி, தாய் ஸ்தானாதிபதி
புதன் =
பூர்வ புண்ணிய  ஸ்தானாதிபதி, புத்திர ஸ்தானாதிபதி
சுக்கிரன் =
ரண ருண ரோக ஸ்தானாதிபதி, சேவா ஸ்தானாதிபதி
செவ்வாய் =
களத்திர  ஸ்தானாதிபதி, வணிக ஸ்தானாதிபதி
வியாழன் =
ஆயுள்  ஸ்தானாதிபதி, மர்மங்கள் மற்றும் துர் அதிர்ஷ்ட ஸ்தானாதிபதி
சனி =
தர்ம ஸ்தானாதிபதி, பாக்ய ஸ்தானாதிபதி, தந்தை ஸ்தானாதிபதி
சனி =
கர்ம, காரிய, ராஜ்ய ஸ்தானாதிபதி
வியாழன் =
லாப ஸ்தானாதிபதி, சமூக ஸ்தானாதிபதி
செவ்வாய் =
விரைய ஸ்தானாதிபதி, மோட்ச ஸ்தானாதிபதி

 இந்த வரிசையில் இராகு, கேது வுக்கு இடமில்லை இருக்கும் இராசி, பெற்ற சாரம் பொருத்து அந்த லக்னத்துக்கான ஆதிபத்தியங்கள் எடுத்துக் கொள்வார்கள்.

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக