செவ்வாய், 17 மே, 2016

ஜாதகத்தில் செவ்வாய், சனி சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்...

ஜாதகத்தில் செவ்வாய், சனி சேர்ந்தால் ஏற்படும் பொதுப்பலன்கள்... 

- ஜோதிஷ் சிவதத்துவ சிவம்

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக